Avis legal- Masachs Naus Industrials

Informació Legal

En compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) Masachs, d'ara endavant l'ENTITAT, facilita tot seguit les seves dades registrals:

  • Propietari / Titular de la pàgina web: Masachs Naus Industrials, S.L.
  • CIF/NIF: B65409112
  • Domicili Social: Plaça Anselm Clavé, 13, 1r, despatx 2. 08221 Terrassa
  • Dades Registrals: Registrada al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42143, Foli 99, Full B-401584, Inscripció 1a.

Àmbit i funcionament

Aquestes Condicions Legals s'apliquen a la venda de tots els productes i serveis oferts per l'ENTITAT a través de la seva pàgina Web.

La utilització per part del Client dels serveis pressuposa l'acceptació de aquestes condicions, que estaran disponibles en el moment de fer qualsevol acció a través de la pàgina Web. Per això és convenient que el Client llegeixi atentament les Condicions Generals esmentades abans de continuar navegant per la Web.

Si el Client selecciona l'opció “Accepto la política de privacitat i les condicions del servei” es considerarà que les entén i que les accepta plenament. Per contra, si el Client no accepta les condicions conclourà l'acció que estigui duent a terme i no comportarà cap tipus d'obligació per part del Client.

Normativa i compliment

L'ENTITAT informa els usuaris del Web sobre la seva Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i demés normativa aplicable, amb la finalitat que aquestes decideixin lliurement i voluntàriament si volen facilitar les dades personals que els sol·licitin al Web.

Voluntarietat - Obligatorietat

A través del seu Web, l'ENTITAT no recollirà informació sobre cap persona tret que aquesta, voluntàriament, decideixi proporcionar-se-la (per exemple, a través dels formularis de contacte).

Propietat de les dades. Dret de cancel·lació, rectificació i oposició

Així mateix, en compliment de la Llei esmentada abans, s'informa els usuaris que les seves dades personals s'incorporaran a un fitxer de l'ENTITAT per respondre les consultes fetes a través del formulari de contacte que l'ENTITAT posa a disposició dels seus clients al lloc Web.

Els clients que contactin a través del Web o altres canals de l'empresa per sol·licitar informació atorguen el seu consentiment exprés per a la prestació i tractament de les dades necessàries per dur a terme aquest servei i poder rebre comunicacions comercials relacionades amb els serveis que es presten a l'ENTITAT.

Teniu els drets d'oposició, limitació del tractament, informació, accés, rectificació, supressió i oposició a ser objecte de decisions individuals automatitzades en els termes previstos al Reglament, que podrà exercir amb un escrit adreçat a l'ENTITAT, responsable del fitxer, amb domicili a la Plaça Anselm Clavé, 13, 1r 2a, 08221 de Terrassa, o a través de l'email masachs@masachs.com, indicant-hi a l'assumpte el dret que voleu exercir.

Seguretat en el tractament de les dades

L'ENTITAT ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que legalment s'exigeixen, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reial Decret 1720/2007, Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha instal·lat tots els medis i tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades al Web. No obstant això, l'usuari és conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Exempció de responsabilitat

El lloc web de l'ENTITAT conté enllaços a altres llocs web que es consideren de gran rellevància o interès. L'ENTITAT no és responsable de les polítiques de privadesa o de contingut d'aquests llocs web.

No es garanteix que els aspectes funcionals del lloc es trobin lliures d'error, o que el servidor que ho fa disponible a l'usuari es trobi lliure de virus o qualsevol altre component de caràcter nociu. L'ENTITAT no serà responsable del dany directe, indirecte, previst o imprevist, o qualsevol altre, que provoqui al sistema de tractament de la informació de l'usuari, a l'usuari o a tercers, l'ús del lloc Web i els seus serveis.

Preus

El preu indicat a la pantalla al costat del producte serà expressat en Euros. L'Entitat es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes, i pot actualitzar serveis i preus. El preu aplicable serà el que consti en el moment que el COMPRADOR faci la compra.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets i propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina Web de l'ENTITAT corresponen en exclusiva a l'ENTITAT, tret que s'indiqui una altra titularitat. La reproducció, distribució o transformació no autoritzades d'aquests continguts constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'ENTITAT o de titular d'aquests, o podran derivar en les corresponents accions judicials o extrajudicials per a l'exercici dels seus drets.

Cookies i IP

L'Usuari accepta l'ús de cookies i seguiments d'IP. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IP que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de cops que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini del qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si així ho vol pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del navegador d'internet.

Per desactivar o eliminar cookies al navegador Firefox:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Per desactivar o eliminar cookies al navegador Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Per desactivar o eliminar cookies al navegador Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/products/windows

Per desactivar o eliminar cookies al navegador Safari:

https://support.apple.com/es-es/HT201265

Per desactivar o eliminar cookies al navegador Opera:

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

L'ENTITAT no fa servir tècniques d'spamming i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc Web o missatges de correu electrònic.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia a qualsevol altre aforament que els pogués correspondre, se sotmeten irrevocablement i incondicionalment a la competència exclusiva de la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa per resoldre qualsevol conflicte o qüestió que sorgeixi o estigui relacionat amb aquest acord.

Termes generals d'ús del lloc web www.masachs.com